004 Bibliografia prac Marii Czapskiej

Материалы разные

Европа в семье. Время перемен. Мария Чапская.


Bibliografia prac Marii Czapskiej

Polemika religijna pierwszego okresu reformacji w Polsce (rozszerzona teza
doktorska), Krakуw 1928.
La vie de Mickiewicz, Paris 1931.
Ludwika Śniadecka, Warszawa 1938, Biblioteka Polska 1938 (Nagroda
„Wiadomości”). II wydanie: Rzym 1946; III wydanie: Warszawa 1958.
Miłosierdzie na miarę klęsk (monografia o Zakładzie św. Kazimierza
w Paryżu), Londyn 1954.
L’huile de la lampe (adaptacja Miłosierdzia na miarę klęsk), Paris 1955.
Szkice Mickiewiczowskie, Londyn 1963.
Europa w rodzinie, Paryż 1970.
Une famille en Europe Centrale (tłumaczenie Europy w rodzinie), Paris
1972.
Gwiazda Dawida, Londyn 1974.
L’Etoile de David, Lausanne 1977.
Jуzef i Maria Czapscy, Dwugłos wspomnień, Londyn 1965.

Dzieła opracowane przez Marię Czapską

Jadwiga Zamoyska, Wspomnienia, Londyn 1961 (rękopis opracowany,
poprzedzony wstępem, zaopatrzony w przypisy i indeks nazwisk).
Polacy w ZSSR (1939–1942). Antologia, Paryż 1963, tom 88 „Biblioteki
Kultury” (opracowanie i wstęp).
E. Czapski, Pamiętniki Sybiraka, z przedmową St. Vincenza, Londyn 1964
(rękopis opracowany, zaopatrzony w przypisy i indeksy).

 

 


Материалы разные

Европа в семье. Время перемен. Мария Чапская.