10 Pomiędzy frontami Между фронтами

Материалы разные

Европа в семье. Время перемен. Мария Чапская.

003 Czas odmieniony

003 Część trzecia. Nie zabijaj


Od początku zimy 1917 na 1918 Pierwszy Korpus Dowbora-Muśnickiego
stacjonował w Bobrujsku i jego okolicach, część 1. Pułku Ułanуw
Krechowieckich zakwaterowała się we wsi Łazarewicze, rozłożonej wzdłuż
Dniepru. Na przeciwległym brzegu byli bolszewicy. W maju 1918 roku
Niemcy zarządzili rozwiązanie Korpusu oraz innych wojskowych polskich
formacji i ich rozbrojenie. W 1. Pułku Ułanуw, stworzonym do walki
z Niemcami, Pułku, ktуry w tych walkach przebył już cztery lata – zawrzało.
Złożenie broni na rozkaz niemiecki zdawało się czynem hańbiącym. Na
oficerskim zebraniu rozważano rуżne rozwiązania, nie znajdując na razie
wyjścia z kleszczy obu wrogich polskiemu wojsku sił.
Jednocześnie rozeszła się w Pułku wiadomość o śmierci Maurycego
Wańkowicza, serdecznego kolegi i przyjaciela naszego brata Stasia. Nikt
zrazu nie wiedział, gdzie Moryś zginął i jak, dopiero pуźniej jego siostry,
a następnie nasze, dowiedziały się o przebiegu wypadkуw.

 

С начала зимы 1917 по 1918 год Первый Даубор-Мушницкий корпус
находился в Бобруйске и его окрестностях, в составе 1-го Ухлангийского полка.
Семья Краховецких разместилась в деревне Лазаревичи, расположенной вдоль
Днепр. На противоположном берегу были большевики. В мае 1918 года.
Немцы отдали приказ о роспуске корпуса и других польских военных.
образование и их разоружение. В 1-м полку Лансеров, созданном для борьбы
с немцами, с полком, который уже четыре года участвует в этих боях — он бушевал.
Складывание оружия по немецкому приказу казалось позором. В .
Совещание должностных лиц рассмотрело различные решения, не найдя
чтобы уйти от тика обеих враждебных польской армии сил.
В то же время весть о смерти Мауриси распространилась в полку.
Ванукович, теплый друг и коллега нашего брата Стаси. Никто
Сначала он не знал, где умер Морис и как, только потом его сестры,
а потом наши, они узнали о ходе несчастных случаев.

 


Материалы разные

Европа в семье. Время перемен. Мария Чапская.

003 Czas odmieniony

003 Część trzecia. Nie zabijaj