03 Heluta Wędziagolska Хелюта Вендягольская

Материалы разные

Европа в семье. Время перемен. Мария Чапская.

003 Czas odmieniony

003 Część trzecia. Nie zabijaj


Nie wiem, stąd trafiła do nas wtedy Heluta Wędziagolska, o męskim typie
i pięknym, altowym głosie, uczennica piotrogrodzkiego konserwatorium. Dawała Karli lekcje śpiewu. Karla była bardzo muzykalna, ale jej dźwięczny
mezzosopran był źle ustawiony. Heluta prуbowała temu zaradzić.
Schodziliśmy się wszyscy do jednego z dolnych salonуw z fortepianem,
Heluta śpiewała, sama sobie akompaniując, i tak w ciągu tego
petersburskiego przedwiośnia weszła muzyka w nasze życie. Następnie
straciliśmy Helutę zupełnie z oczu. Wyszła dość pуźno za mąż za pana Tura
i owdowiała niespodziewanie, na początku drugiej wojny, zostając
z dwojgiem nieletnich dzieci, bez żadnego zabezpieczenia. Po tych długich
latach spotkałam ją ponownie w nędznym, robotniczym mieszkanku na
Ochocie, w wielkim niedostatku.
Walczyła z losem, pracując, gdzie i jak – nie pamiętam, aby utrzymać
i wychować dzieci. Syn, kilkunastoletni, zginął w Powstaniu 1944 roku,
cуrka jest dziś w Warszawie cenionym lekarzem. Heluta zmarła po długiej,
ciężkiej chorobie pod jej opieką… Daleko odbiegłam w tych wspomnieniach
od Piotrogrodu 1918 i od naszej pięknej уwczesnej śpiewaczki.

Не знаю, откуда взялась Heluta Wędziagolska, мужского типа.
и прекрасный альтовый голос, студент Пиотрофической консерватории.
Она давала Карле уроки пения. Карла была очень музыкальна, но ее звонкая…
меццо-сопрано было неправильно настроено. Хелут пыталась это исправить.
Мы все спустились в один из нижних салонов с пианино,
Хелут пела, аккомпанировала себе и т.д.
Петербургская довоенная музыка вошла в нашу жизнь. Тогда
мы полностью потеряли из виду Хелуту. Она довольно поздно вышла замуж за мистера Туру.
и неожиданно овдовели, в начале Второй мировой войны, став
с двумя несовершеннолетними детьми, без всякой охраны. После стольких лет
годами я снова встретил ее в жалкой квартире рабочего класса на
О, в большом дефиците.
Она боролась со своей судьбой, работая где и как… Я не помню, чтобы я хранил
и воспитывать детей. Сын, около дюжины лет, умер во время Восстания 1944 года,
Сегодня в Варшаве дочь является высоко ценимым врачом. Хелута умерла после долгого времени,
…серьезной болезни, находящейся на ее попечении… Я прошла долгий путь в этих воспоминаниях…
из Петрограда 1918 года и от нашей прекрасной певицы того времени.


Материалы разные

Европа в семье. Время перемен. Мария Чапская.

003 Czas odmieniony

003 Część trzecia. Nie zabijaj