08 Mord Rasputina Убийство Распутина

Материалы разные

Европа в семье. Время перемен. Мария Чапская.

003 Czas odmieniony

001 Część pierwsza. Jeszcze wojna.


Mord Rasputina
Wojna trwała. Wieści o intrygach dworskich i niesamowitych wpływach
syberyjskiego „starca” na parę cesarską, dopełniane skandalicznymi
plotkami, docierały do szeregуw frontowych.
30 grudnia 1916 roku Rasputin został zamordowany. Zabуjstwa nie
popełnili rewolucjoniści ani Polacy, ani Żydzi, ktуrym zwykle przypisywano
tego rodzaju zamachy. Spisek uknuto w sferach najbliższych dworowi,
a mordu dokonał książę Jusupow, przez żonę skoligacony z rodziną cesarską.
Cesarzowa, straciwszy przyjaciela i, jak sądziła, przez Boga natchnionego
doradcę, uznała, że jest otoczona zdrajcami. Ostatni stronnicy cara, wierni
tronowi, byli odtąd z woli carowej odsunięci od wpływуw i pozbawieni
urzędуw.
Mikołaj nie przyjmował żadnych rad ani ostrzeżeń, nie godził się na
ustępstwa, nie obiecywał ulg i amnestii. „Nie moją sprawą – oświadczył
wyniośle jednemu ze swych ministrуw – jest odzyskać zaufanie narodu, ale
jego sprawą zasłużyć na moje”.

Убийство Распутина
Война продолжалась. Новости о придворных интригах и невероятном влиянии
сибирского «старика» для императорской пары, дополненного возмутительной
…и слухи доходили до первых рядов.
30 декабря 1916 года Распутин был убит. Убийства не
совершенные революционерами, ни поляками, ни евреями, которых обычно приписывают
такое убийство. Заговор замышляется в сферах, наиболее приближенных к суду,
и убийство было совершено князем Юсуповым, его женой, которая вступила в конфликт с императорской семьей.
Императрица, потеряв подругу, подумала, что Бог вдохновил ее…
советник, она оказалась в окружении предателей. Последние вечеринки царя, верующие…
престол, были отныне выведены из-под влияния царской воли и лишены
в офисах.
Николас не принимал никаких советов или предупреждений, он не соглашался с тем.
…и он не обещал идти на уступки или амнистию. «Не мое дело», — сказал он.
один из его министров должен восстановить доверие нации, но…
его дело заслуживает моего.»

 

 

 


Материалы разные

Европа в семье. Время перемен. Мария Чапская.

003 Czas odmieniony

001 Część pierwsza. Jeszcze wojna.